VELKOMMEN TIL

NAUTICAT CLUB DANMARK


NYT FRA FORMANDEN - FINLANDSTUR

Så er der kommet en tilbagemelding fra værftet i Finland. De fortæller at de har sagt nej til flere klubber, som ville på besøg, og at de desværre også siger nej til os. De har meget travlt og kunne slet ikke modtage nogen de næste 6mdr. Så desværre bliver det ikke til noget lige inden for en overskuelig tid.

Mange hilsner Lone


JOBOPSLAG

Kasserer søges

Klubbens nuværende kasserer, Lise Lotte, udtræder af bestyrelsen til foråret 2018.

Derfor skal der findes en ny kasserer - og dette gerne så hurtigt som muligt.Det vil nemlig være nemmest for den nye kasserer at "køre parløb" med Lise Lotte i perioden indtil skiftet.

Jobbet består i 

- at modtage og besvare mails fra medlemmer om ind- og udmeldelse. Altså holde klubbens medlemsregister ajour

- udsende kontingentopkrævning, og evt. sende rykkere

- bestille klubstandere hos fabrikanten

- sende klubstandere og generalforsamlings-indkaldelse til medlemmerne

- afregne udgifter til fælles arrangementer

- eventuelt bookning af lokaler til generalforsamling (alt efter hvordan bestyrelsen fordeler opgaverne)

- lave årsregnskab og fremlægge dette på generalforsamlingen

Kassereren har sammen med klubbens formand adgang til klubbens netbank.

Tidsmæssigt er det en opgave på max en times arbejde om måneden. Plus nogle ekstra timer i december/januar til årsregnskabet.

Jobbet er ulønnet 🙂 Men til gengæld er fornøjelsen stor 🙂

Kontakt Lise Lotte på mail bacchusvsb@gmail.com hvis du vil høre mere om jobbet.

Lise Lotte siger:

Jeg har haft stor glæde af at arbejde som kasserer i klubben. Men nu har min mand og jeg ikke nogen nauticat mere, så derfor udtræder jeg af bestyrelsen, når min valgperiode udløber.

Med venlig hilsen

klubbens bestyrelse


 EL KURSUS TILBYDES

Jens Koch er el-ingeniør med svagstrøm som speciale. Han tager gerne rundt i landet og afholder kurser i el - installation i fritidsbåde.

Han er nu kommet med dette enestående tilbud. El kursus - fritidsbåde

Det optimale ville være hvis man kunne arrangere at der var mellem 15 - 30 deltagere. Kurset er gratis for medlemmer af Nauticat - klubben. Hvis man kunne tænke sig uddybende viden er det muligt at kigge ind på Jens's hjemmeside baadteknik.dk 

 


KLUBBEN

Klubben blev stiftet i 1993, med det formål at skabe kontakt mellem de danske Nauticat ejere. Desuden at være kontaktled til Nauticats danske agent og værftet i Finland og herigennem holde medlemmerne ajour med udviklingen inden for den enkelte bådtype.

Nauticat-motorsejlere er kvalitetsbåde bygget af Nauticat Yachts i Turku, Finland.