Tærezink – motor

Mekanisk slid på kølesystem

Vi har, på vores båd, konstateret et mekanisk slid mellem generatorophæng og køleslange til varmeveksleren for brugsvand. Dette har medført lækage på køleslangen.

Flemming Siest, medl. no.: 110

Tærezink

Når man skal skifte zinkanoden i bagbord side af varmeveksleren kan det være svært at få den originale zinkanode. Jeg har lavet det fif at jeg har savet den firkantede del af "bolten" af, se tegning. Herefter har jeg boret et hul og skåret et gevind i bolten, for at kunne skrue en standardzinkanode i. Denne anode benyttes af Buck dieselmotorer, og kan fås i alle forretninger. Med den løsning er det ingen sag senere at skifte anoden.

 

Viste tegning kan man se hvor zinkanoderne er placeret i kølesystemet på en NC 33, Ford 2712 E
motor, mariniseret af "Gustavsson/Sverige". De med Z viste "bolte" er af sømetal, de afmonteres, og anoderne der er skruet på disse skiftes minimum én gang om året.

Jens Koch medl. no.: 16