Luger – skift af “glas”

Udskiftning af glas i NC Bjerg dæksluge. 50X50 cm.

 
Røgfarvet Polycarbonat/polyester mål: 509 x 509 x 8mm, kvadratisk.

 Beskrivelser af isætning af nyt glas i bestående rammer.                                 

1. Hele gummiprofilen  anvendes.

2. U-profilen skæres af gummipakningen.

 Forudsætninger:

Jeg forsøgte at afmontere aluminiumsrammen fra dæksrammen, men nogle skruer sad så fast, at de ville knække hvis der blev brugt for megen vold, derfor er:

     Lugen fastmonteret på ruffet, hvilket blev en kæmpe fordel, da lugen i praksis er umulig at fastgøre andre steder under arbejdet.

 Håndgrebet.

    Afmonter låsehåndtag og evt. ventil og bor kun hovederne af de fire alu-nitter, der sammen med en smule fugemasse stabiliserer/fastholder det udvendige håndgreb og samtidig stabiliserer rammen. Løsn håndgrebet ved forsigtigt at presse og lirke det løst med skarp kniv/stemmejern. (Undgå at beskadige eloxeringen).  De borede nitter kan nemt trækkes ud af grebet med en tang eller skruestik. 

  De fire huller har dim. Dybde= 10mm, Ø= 4,15mm. Godstykkelse i ramme 3mm.

     Fastgørelsesmetoder:

1. 10x4mm alu.-popnitter; eller:

2. M5 rustfri maskinskruer. Flade 10mm, undersænkede 8mm længde. M5 gevind skæres, anvend spids og bundtap.

3. En anelse fugemasse kommes på håndgrebet inden montering.

4. Popnitter/skruer/gevind/undersænkninger skal forsegles med fugemasse, da korrosion ellers vil forekomme.

 1. Afmontering af glas.

   Træk nu rammen op/ fra hinanden. Det kan være ret krævende. Brug evt. kniv/ stemmejern til hjælp. Rammen er meget robust, og kan mindst udvides op til 11 cm. udenn at den deformeres.

En liste med savede udskæringer holder rammen åben.

 Glas og gummiprofil kan nu rykkes/vrides ud af rammen, en del kræfter skal anvendes. Har glasset ingen udskæring til luftventil, er det nødvendigt at at isætte en kraftig bolt eller lignende i hullerne til håndtagene og anvende det som håndtag. Lav evt. en opstilling med vægtstang, hvilket giver en mere kontrolleret process.

 Montering af glasset.

Der er to metoder:

1. Genanvendelse af hele gummipakningen med u-profil.

2. Afskæring af u- profilet; glasset indlejres først i fugemasse i rammens u-profil, og dernæst når fugemassen er stivnet, pålimes lugepakningen (uden u-profil) med fugemasse.

 Metode 1. (Er afprøvet)

Hjælpemidler.

A: To eller tre  ”garotter” med vridepind og strips til at fixere vridepinden.

B:  En anelse”dækfedt” . (fås hos et dækcenter).

C:  En lille stiv pensel.

D:  Gaffatape.

E:  liste med savede udskæringer til at holde rammen 11 cm. fra hinanden .

 

   Inden fjernelse af pakningen fra glasset noter hvordan pakningen er mon-  teret.

1.  Vask pakningen grundigt i varmt sulfovand og tør den.

2. Skær forsigtigt en smule af glassets beskyttelsestape på begge sider, således det ikke går ind under u-profilet. Monter pakningen på glasset således at pakningens sammenlimning vil være på det højeste sted når lugen er lukket.

3. Den side hvor rammen til sidst presses over gummilisten, skal listen strækkes, og  tapes fast til glasset fra begge sider. De resterende tre sider tapes kun på paknings-siden. (Tapen må ikke presses ind i u-profilet).

4. Pensl nu alu./gummi u-profil grundigt (kun udvendigt) med ”gummifedt” og isæt glas/gummiprofil i rammen og pres det så langt ned som muligt. Fjern trælisten.

5. De øverste dele af rammen kan nu lirkes/presses ind over gummiprofilet. Pres nu glasset længere ned i aluprofilet. OBS. vær opmærksom på at hele gummi- profilet følger med uden at deformeres.

6. Via et hullerne i ruden strammes ”garotterne” nu med spændpinden på oversiden (altid fra oversiden- for ikke at deformere rammen). Og pres gummiprofilet helt på plads. Der skal også presses fra rammens hjørner.

7. Fjern gaffatapen der går helt rundt om gummiprofilet og pensl det sidste med gummifedtet.

8. Monter nu en garotte3 udvendig/øverst på rammen og pres den sammen, medens garotte1+2 er fixeret og fastholder glasset i bund. Der skal presses meget hårdt.

9. Medens garotte3 er fixeret, føres garotte1+2 rundt på rammen og presser det sidste af u-gummiprofilet på plads. Mangler der kun ca. 1mm før rammen er presset helt sammen, kan de to garotter tilsammen presse det sidste, og håndgrebet monteres.

10. Kan alurammen ikke presses sammen, er der for meget gummiliste på den sidste side. Løsning: Ruden afmonteres, gummilisten trækkes ud og ned, og der forsøges igen. Husk gummifedt. (Kommer gummifedt mellem glas og gummi, startes helt forfra).

 2.  Montering af glas med afskåret u-profil.   Kilde: www.plexifix.dk

3.  Hjælpemidler

a: 16 stk. ståltråd. 0,75mm a 4cm til afstandstykker og tændstikker.

b:300 ml sort fugemasse og fugepistol

c: Rensevædske til fugemasse, klud, rørepind, køkkenrulle og beskyttelseshandsker.

d: Gaffatape og aviser til afdækning.

e: Forsigtighed: Fugemasse på hænder eller tøj sviner forfærdeligt.

f: 1 stk. 12 mm 520x520mm spånplade.

 Glasset afmonteres som tidligere beskrevet

1. u-profilet skæres/klippes omhyggeligt af gummilisten. En lille kant af u-profilet bør sidde tilbage på tætningslisten, da det giver en større limflade og hjælper til anbringe gummilisten korrekt ved limning på rammen.

2. Rengør alurammen grundigt og rengør med en kniv hvis der oxyderinger i aluen og lim dernæst et tilstrækkeligt antal små tændstikstykker fast i bunden af u-profilet. (Måske skal tændstikken flækkes på langs). Glasset skal være fixeret når rammen er samlet med håndgrebet.

3. Isæt glas med beskyttelsesfolie (husk placering af lukkehåndtag) og prøvesaml rammen med håndgrebet og nitter/skruer. Glasset skal nu være fixeret af de små tændstikstykker.

4. Skær nu forsigtigt- på begge sider af glasset- langs alurammen ned i folien, således det yderste folie kan fjernes når glasset tages ud af rammen.

5. Afdæk omhyggeligt rammen på begge sider med afdækningstape. Rens alu. U-profilet med en blød klud og acetone.

6. Kom tilstrækkeligt fugemasse i aluprofilet, således at en smule fugemasse vil blive presset ud hele vejen rundt når glasset monteres. Saml rammen.

7. Fordel de 16 stk ståltråd rundt langs rammens overside og pres glasset mod ståltråden. Fjern omhyggeligt den overskydende fugemasse på undersiden med rørepind, klud og rensevædske.

8. Oversiden: Fjern forsigtigt ståltråd og overskydende fugemasse luk småhuller og rengør med rørepind, klud og rensevædske. Lad fugen hærde.

9. Affedt ramme og gummipakning med acetone , slib gummiet rengør hvor der skal limes. Noter hvordan pakningen skal monteres. Fjern rudens beskyttelsesfolie.

10. Ret gummipakningen op med gaffatape, således den er nem at lime på alu-rammen. Fordel fugemassen jævnt på gummiet og læg gummipakningen i alurammen. Læg spånpladen på gummipakningen, som med et let tryk skal sikre at hele pakningen har kontakt med alurammen.

 Alternativ fugemetode. (Ikke efterprøvet)

 Isæt glas og saml rammen. Fug mellem glas og aluramme på oversiden, hold fugespidsen så mest muligt fugemasse presses ind. Monter ståltrådsstykkerne og pres fugemasse ud og fjern overskydende fugemasse. Fug undersiden på samme måde. Fjern overskydende fugemasse og rengør.

Fjern nu ståltråden på oversiden, efterfyld huller og rengør.

Til sidst pålimes gummipakningen

  Adresser:

1. Komplet montering af polycarbonat i rammen:  www.plexifix.dk

Ruden skal sendes til plexifix.

      2. Kun glas: Vika Plast, Danmarksvej 18, 8660 Skanderborg Tlf: 86511111

          Har skabelon (laserskåret) fra ovenstående rude. Meget flot skåret.

          Ps: Ventilationshul, gør opmærksom på : Med/uden/størrelse af hul og  

          farve i ruden.

          Kontaktperson: Poul

 Bemærkninger.

1. Polycarbonat må aldrig rengøres i sprit eller andre stærkere opløsningsmidler.

2. Var rammen blevet afmonteret, er det tvivlsomt om projektet var lykkedes, gummiprofilet sad godt fast i alurammen.

3. Jeg er glad for resultatet, lugen ser ikke mere ”træt ud”. 

 Copyright

Bent L. Nielsen

Medlem 335, Queen