Sø ventiler generelt

Søventiler - tæring

Nyt:

Der har været en opfølgning i JyllandsPosten:

I denne artikel er der henvist til et firma som vil garanterer for at søventilerne er lavet af Bronze, og dermed af den anerkendte kvalitet som benyttes i marinefartøjer. De koster ca. det dobbelte, men hvem vil ikke ofre det for sikkerhed.

Firmaadressen er: Valtor Industries, Silkeborg.

Kontaktperson: Niels Jensen.

Der har den 3. april i Jyllands Posten været en artikel om gennemtærede søventiler i selv ret nye både. Bl.a. en stor Najad.

I artiklen ( en helsides ), gennemgås de forskellige skroggennemføringer, og især metallegeringerne. Disse legeringer i nyere ventiler/gennemføringer er, efter civilingeniør Piet Jansen, Force Teknology, af en ringere legering end de var for få år siden. I dag benyttes ikke den dyrere kvalitet - rødgods, men en billigere messinglegering kaldet MS58. Det kan anbefales medlemmerne at skaffe denne artikel til gennemlæsning.

Efter jeg læste den, kontaktede jeg Siltala værftet (Nauticat værktet) for at få deres vurdering. Nedenfor har jeg svaret, som jeg bringer i den originale udgave:

"Hello Jens Koch
My opinion is, that in most cases, when through hulls corrode so fast, the reason is most probably somewhere else than the material. The boat may have bad galvanic protection or one of the boats nearby may have bad galvanic protection. Also the shore power systems are of bad quality in many marinas and that may cause galvanic corosion in boats with shore power.

Anyhow, the ball valves we use are made of dezincification resistant brass and we have used the same valves already for more than 25 years. I have taken care of the customer service already for 10 years and have not met any corrosion problems with the valves. The only problems have been, that the valves have been left closed for winter and they have frozen and broken.

Best regards
SILTALA YACHTS OY
Veli Kärjä"

Jeg har med vilje ikke oversat artiklen, idet det er bedst at hver især tolker teksten.

Som det kan ses, skulle vi være sikre, sådan at forstå at ventilerne skulle være af den gode kvalitet, men Veli skriver ikke entydigt at det er rødgods der anvendes, og han gør også opmærksom på andre muligheder for tæring.

Jens Koch, medl. no.: 16