Sø ventiler frost

Betragtninger over søventiler udsat for frostvejr

Hvis man har sin båd liggende vinteren over i vandet, så er der naturligvis en del, man skal tage i agt. Noget er indlysende, såsom at fortøjninger skal være gode, motor, vandtank toilet o.a. skal være frostsikret. Søventiler lukket og lign.

Men, der er noget, de fleste ikke tænker over.

Søventiler fås i to udgaver, en skydeventil og en kugleventil (husk at det skal være "sømetal/bronzeudgaven" man vælger i begge tilfælde).

For en del år siden var det kun skydeventilen, der blev installeret i både, men nu er det kugleventilen, der er den mest almindelige.
Men, kugleventilen er ikke egnet til frost, når den er lukket. Vand bliver spærret inde i "kuglen", se skitse, og den kan så frostsprænge med den store ulykke som konsekvens. En kugleventil kan ikke frostsikres med frostvæske, som man kan med en skydeventil. (Med en skydeventil kan man blot hælde frostvæske ned i ventilen fra den indvendige side af, således at den er frostsikret, dette kan ikke lade sig gøre med kugleventilen, idet man ikke kan få frostvæske ind i kuglen).

Så, hvis man ønsker at have båden liggende i vandet om vinteren, er det sikreste at have skydeventiler installeret, selv om det selvfølgeligt skal fryse i en lang periode før det bliver kritisk. Hvis man bor i båden vinteren over, så er risikoen for frost i ventilerne teoretisk, idet man så har varme i båden.

Der har været enkelte eksempler på frostsprængte kugleventiler i Finland, med en del skade som resultat.

Når båden er på land, så skal kugleventilerne være åbne, for ikke at frostsprænge. Det er meget vigtigt, da frosten "virker hurtigere" på land end 1/2 meter under vandet. (Det samme gør sig gældende ned skydeventiler, hvis ikke man har hældt frostvæske i indefra).

Jens Koch
Medl.: 16, 2008