Loftsgarnering

Problem med at købe loftsgarnering til ældre Nauticat

Et medlem havde følgende problem:

Hej Jens

Jeg er nu i gang med at skrabe al lak af vores N33 - stort arbejde, men man kan se hvor langt vi kommer. Da jeg nåede til de to agterste hjørner af kahytstaget - fik jeg en overraskelse. Træet på undersiden inden under "udhænget" gav lidt efter ved tryk. Nå, men på med vanten. En nærmere undersøgelse viste at det var drivvådt og da jeg fik hul igennem det tykke laklag, kom der også råddent træ til syne. Da jeg afmonterede røstjernene på agterkanten af kahytstaget, var der monteret en lille rustfri plade omkring røstjernet - MEN under pladen var der et hul på 1x3 cm og ingen beskyttelse af krydsfineren m.m.

Det siger sig selv at denne opdagelse blev efterfulgtt af et par ramme kommentarer om konstruktionsfejl og klamp. For at konstatere hvor langt råddet er nået ind i taget begyndte jeg at afmontere loftbeklædningen i den bagerste halvdel af kahytstaget. Jeg har to bekendte, som er bådbyggere, disse kom forbi og hjalp med nedtagningen. Jeg ved ikke om du har prøvet noget tilsvarende, men vi er blevet enige om, at der ikke er sparet hverken på lim og skruer til fastholdelse af den underste krydsfinerplade.

Efter afmontering viser det sig at fugten har bredt sig ca. 25 cm ind i den tykke krydsfiner og lidt ned i kahytssiden i begge sider. Samtidig viste det sig at der er et fugtigt område midt på den bagerste del af kahytstaget, der er dog ingen synlig fejl i teaklaget på det pågældende sted.

Vi er blevet enige om at skifte de agterste 50 cm. af taget.

Og nu kommer mit spørgsmål omsider, beklædningen i loftet er ikke til at bruge igen, ved du om der er nogle steder hvor den samme beklædning kan skaffes ( lys plastik med tværgående riller) ? 

På forhånd tak.
Finn Nielsen


Billedet er ikke fra Finn´s båd, men min egen. Men
garneringen er den samme.

Jeg har efterfølgende kontaktet Nauticat værftet i Finland, og deres kommentar er:

Hello Jens Koch

I am sorry, but this material is no longer available.
I believe it was some 10 years ago, when we managed to get a small amount of it, but no more. Sorry.
I believe the only possibility is to try to find something close to that and replace a restricted area of the ceiling with the new material.
best regards

NAUTICAT YACHTS OY
Veli Kärjä

Så desværre, det kan ikke skaffes mere.
Jens Koch, 2009