Gearkasse

Motor, køling og gearkasse

Motor og drivsystem i en Nauticat med Ford 2712E (den "blå" motor) og "Motor AB Niels Gustavsson, Stokholm" marinisering.

Motoren i en Nauticat, som ovenfor beskrevet, er en traditionel Ford industrimotor. Motoren er brugt over hele kloden, ikke bare i skibe, men i et utal af forskellige "opstillinger" (traktorer o.lign.), hvor der fordres en stabil og økonomisk motor, som samtidig er let at vedligeholde.

Den fås i flere udgaver, 4 til 6 cylindre. Men de har alle den samme opbygning.

Den motor som sidder i de fleste Nauticat 33 med nogle år "på bagen", er den 4 cylindrede udgave som benævnes 2712E. Den er på 4.2 liter og med direkte indsprøjtning. Direkte indsprøjtning af dieselolien står for at der ingen glødestart er (Glødestart bliver brugt meget på mindre dieselmotorer til almindelige biler). Derfor kan motoren startes omgående når man ønsker det.

Motoren har ikke overliggende knastaksel, den har det "gammeldags" stødstangsprincip, som går ud på at ventilerne aktiveres fra krumtappen via stødstænger. Der er en fordel, da man så ikke behøver at bekymre sig om skiftning af remtræk som på moderne biler.

Motoren yder sit optimale ved lave omdrejninger. Maks omdrejninger er på 2500 o/min, MEN dette må ikke benyttes i længere tid, da det vil overbelaste motoren. Det mest almindelige omdrejningstal ligger mellem 1500 til 1700. Desuden vil et forøget omdrejningstal kun give lidt hastighedstilvækst, da vandlinielængden på skibet bestemmer, hvor mange knob man kan sejle. På en Nauticat 33 vil det ligge på ca. 7 Kn med et forbrug på ca. 1 liter pr. sømil.

Smøresystem

Motorens smøresystem sørger for at der fordeles smøreolie ud til lejer og bevægelige dele. Skift olie mindst en gang om året (afhængig af brug, men generelt skal der skiftes hver 200 timer) brug en syntetisk motorolie til dieselmotorer. Det kan ikke betale sig at bruge en billig "Bilka" olie, det vil hævne sig i længden. Oliefilteret sidder i styrbords side af motoren. Dette filter er desværre ikke af samme type som på biler, det er med løs indsats, og DET ER ET GRISSEJOB at skifte det, men det er som sådan ikke svært. Filteret skal skiftes, når man skifter olie.


Motorens olietryk skal ligge mellem 1.5 og 4.0 Kp/cm3. I tomgang med varm motor vil trykket være lavest.
Husk at checke oliestanden regelmæssigt (bagbords side af motoren).

Ventiler

Man kan selv stille ventilerne, hvis man er lidt "fingersnild". I instruktionsmanualen til motoren er det vist, og det er ganske simpelt. Det er en fordel at man checker disse en gang om året. Husk at stille dem ved driftsvarm motor.

Brændstofsystem

Brændstofsystemer består at tre filtre og en brændstofpumpe. De tre filtre er forbundet i "kaskade" d.v.s. efter hinanden. Det første filter er samtidig et vandudskilningsfilter. Check glasset for vand og tøm hvis nødvendigt. Det kan anbefales at man skifter det første filter en gang om året. Hvis dette filter stopper til kan motoren ikke gå ordentligt, ja den vil eventuelt gå i stå, eller kun kunne gå i tomgang.

Der er det problem med brændstofsystemer i dieselmotorer, at der IKKE må være "luftlommer" i systemet. D.v.s. at man skal udlufte systemet når man skifter filtre. Man skal pumpe dieselolie op i filtrene via den lille håndbetjente pumpe, der sidder på styrbords side af motoren, men desværre langt nede. Det er ikke lige til at få tommelfingeren derned.

Jeg har benyttet mig af et lille trick. Jeg har altid en plastflaske med "tud" fyldt med dieselolie. Med denne kan man fylde filtrene ved at skrue den øverste udluftningsskrue af. HUSK at lukke for begge haner til brændstoftankene, da dieselolien ellers blot løber ned i tanken. Man slipper således for at pumpe i halve timer og få en ødelagt tommelfinger. Åben brændstofhanerne igen bagefter, og start motoren.

Man kan også benytte sig af en anden metode, se under håndpumpe til diselolie

Brændstofpumpen kan enten være en Bosch eller en Simms. I de både jeg har haft har det været en Simms pumpe. Brændstofpumpen er et lille mesterværk i sig selv, den består af 4 Cylindre/stempler som kan levere den rette mængde brændstof til den rette motorcylinder. Fyldningen bestemmes af gashåndtaget og motorens aktuelle omdrejninger. Der sidder en Centrifugalregulator som sørger for at motoren kører det antal omdrejninger som gashåndtaget siger at den skal. Denne motordel er en overset enhed. Den kræver også at få skiftet olie. Den har sit eget smøresystem, og olien skal også skiftet hver 200 timer. (Husk også at checke det regelmæssigt).

Det er til gengæld ikke svært, der er en lille skrue i bunden af pumpen og en større til fyldning i toppen (se tegning). Tøm pumpen, skru bundskruen fast, og åbn niveauskruen. Hæld nu en god olie i pumpen (samme olie som til motoren, altså en god syntetisk motorolie) til der kommer lidt ud ved niveauskruen. Oliens specifikationer kan ses i motormanualen, hvor proceduren også er beskrevet.

 

Hvis man har problemer med tomgangshastigheden kan det være at pumpen mangler smøre-olie. Men det kan selvfølgelig også være at dyserne skal efterses (specialistarbejde).

Motoren må godt "pendle" lidt i tomgang uden belastning, det er blot centrifugalregulatoren "der virker". Der vil især vise sig ved en motor, som er vedligeholdt godt, og som har en god smøreolie.

Kølesystem, Gearkasse

Husk at checke oliestanden i gearkassen, og skift den ca.: hvert 5 år.

Og det er væsentligt at olien står lige lidt over den øverste streg, hvis man har en oliekøler på gearkassen der er anbragt over gearet. Man skal jo huske på, at under kørsel, så fyldes oliekøleren med olie, og dermed er der mindre i gearkassen.

Olien skal være en god hydraulikolie, - skal overholde "Automatic Transmission Fluid Suffix A".

Hvis man har en Borg Warner hydraulisk gearkasse, så er den olie der anbefales til denne gearkasse: Transway DX II

Olien overholder GM Dexron II specifikationerne.

Kan købes igennem Statoil, men skal måske bestilles hjem.

Olieskift - inspektion - foregår via en lille oliepind på selve gearkassen. Pinden er med en oring som lukker for luft/vand. D.v.s. at den er hermetisk lukket hvis man sørger for at spænde håndtaget på oliepinden et par omgange med uret når den er isat. Modsat når den skal tages af.

Olien bliver som sådan ikke "slidt" eller ilter hvis pinden er lukket helt. Det er meget vigtigt at dette er gjort.

Et yderligere sikkerhedssystem som er meget billigt at etablere, skal lige omtales her.

Saltvandet der køler ferskvandet i varmeveksleren bliver ledt ud af denne og ind i udstødningsmanifolden, herfra ledes det videre ud via en gummislange og tilsættes til sidst udstødningen i et y-forgrenet rustfrit rør.

Motortemperaturen er optimal ved 90 grader. Brug en godkendt frostvædsketilsætning, det forhindrer tæring i ferskvandssystemet og hæver kogepunktet. Desuden forhindres frostsprængning om vinteren. Skift kølevædsken regelmæssigt, generelt hvert andet år.

Hvis der bliver stoppet for saltvandsindtaget (tang, plastpose i vandet o.lig.) så bliver motoren ikke kølet, temperaturen vil stige i ferskvandssystemet og kommer op over 100 grader, det vil ikke ske lige på en gang, (afhængig af motorens belastning) men det kan være katastrofalt, idet diverse gummislanger vil blive meget varme og eventuelt bryde i brand.

For at forebygge dette, så kan man montere en termostat på y-stykket (efter manifolden), det skal være en termostat der slutter ved eksempelvis 100 grader, den kan så forbindes til en akustisk giver, den der eventuelt findes i forvejen. Hvis saltvandet stopper vil dette rør blive meget varmt meget hurtigt, også hurtigere end motorens temperatur vil stige.

Jeg har monteret en sådan og det virker. Det giver en god sikkerhed.

En ting mere man skal checke, er om hævertventilen fungere. Hævertventilen virker som en sikkerhed for at der ikke trænger vand ind "baglæns" i motoren når denne er stoppet. Hvis ventilen ikke var der, ville den varme gas i udstødnings systemet fra motoren køle af og dermed give undertryk. Dette undertryk ville kunne suge vand ind i cylindrene via udstødnings ventilerne.

Man kan checke ventilen ved at se om der kommer vand ud af denne under normal kørsel (se i BB side af skroget, her er der normalt ført et lille rør ud i siden). Dog kan ventilen også være af den "lukkede" type, altså den lukker kun op når der er undertryk, således at der kan komme luft ind. Hvis man har en sådan ventil, så er den ikke ført gennem skroget, idet der jo ikke kommer vand ud når motoren kører (der er et lille overtryk som lukker ventilen).

Det kan være meget dyrt, hvis denne ventil fejler.

Jens Koch 2002
medl.: 16