Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af motor

Jeg har haft Nauticat i 20 år (to NC 33, hvor den første var med træ overbygning). Jeg har aldrig haft mekaniker på motorerne, men sørget for at vedligeholde dem selv. Med lidt præventiv vedligeholdelse tror jeg at jeg har undgået en del ærgrelser. Det er ikke svært at vedligeholde en Ford motor (der sad en Ford 2712E motor i den forrige, og også i den nuværende båd), men nedennævnte checkliste kan også bruges på andre motorer.

Checklisten dækker ved normalt brug af båden, og gælder ikke både ved udlejning eller mere intens brug.

Klargøring til vinter:

Medens båden er i vandet:

 1. Skift oliefilter
 2. Skift det første brændstoffilter. De øvrige på motoren skiftes hver andet år.
 3. Udluft brændstofsystemet (pump manuelt dieselolie op i brændstofsystemet).
 4. Skift olie, vælg en 10-40, syntetisk af anerkendt mærke. Fyld ca. 1/2 liter mere i end max. mærket, grundet oliekøleren ligger over motoren.
 5. Skift kølevand, hvert 3 år. Husk at tilsætte frostvæske.
 6. Skift Zinkanoder i saltvandskølesystemet.
 7. Check olie i gearkasse. Skiftes hvert 5 år. OBS! der skal fyldes ca. 1/2 liter mere i end max. mærket på pinden, grundet gearoliekøleren har dette rummål, og denne ligger over gearkassen. Husk! brug kun anerkendt gearolie!
 8. Check olien i brændstofpumpen (hvis det er en pumpe med separat smøring, se i motor manualen), skift olien i pumpen hvert andet år.
 9. Sprøjt (med sprayflaske) penetrerende olie ud over motor og gearkasse, dette for at undgå rust.

Efter at båden er rigget af, men inden at den kommer på land:

 1. Sejl båden hen til optagestedet.
 2. Lad motoren blive driftsvarm
 3. Stop motoren, Luk for saltvandsindtaget, Skru låget til saltvandsfilteret af og rens det. Sæt en tragt i slangen til vandindtaget, og hav en 10 liters dunk med ferskvand og lidt frostvæske klar. Start motoren og hæld vandet i tragten, check at motoren ”tager vandet”.
 4. Stop motoren når der ikke er mere vand i dunken. Dette kan bedst gøres med en hjælper.
 5. Hæld lidt ufortyndet frostvæske i samme sted, således at impellerhuset bliver fyldt med frostvæske, men start ikke motoren, og den må ikke startes mere.
 6. Saml kølesystemet.

Når båden er kommet på land:

 1. Åben søvandsventilen til kølesystemet

Om foråret, når båden er kommet i vandet:

 1. Luk motorrummet op.
 2. Start motoren, og check om der kommer kølevand ud af udstødningen bag båden.
 3. Check om der kommer en smule vand ud af antihævertventilen, ud gennem siden af båden.
 4. Check for utætheder i saltvandskølesystemet, ved den mindste mistanke, skift køleslanger til nye.
 5. Check olietryk, både i gearkasse og motor.
 6. Stop motoren, vent 5 minutter og check oliestanden i motor og gearkasse.
 7. Check kølevandsstanden.
 8. Check kilerem og om den er stram nok.
 9. Hvert 2 år stilles ventilerne. Fremgangsmåde se motormanualen.

 Ved almindelig tur sejllads:

 1. Check jævnligt motoroliestand, kølevandsstand og gearkasse oliestand.
 2. Check olietryk i gearkasse og motor
 3. Check kølevandstemperatur.
 4. Check batterispænding/ladning.
 5. Check om antihævertventilen virker (kølevand ud gennem siden af båden).
 6. Check jævnligt sumpen for saltvand. Der må under ingen omstændigheder stå vand op omkring bundkaret i motoren, det kan ruste udefra.

For at forebygge situationer, så medbring altid:

 1. 5 liter motorolie
 2. 1 liter gearolie af anerkendt fabrikat
 3. 1 stk. brændstoffilter
 4. ekstra kilerem til generatoren
 5. reservespændebånd
 6. diverse værktøj.

Jens Koch

2005