Slanger til brændstof

Slangestudse.

Hvis man skal skifte slange i brændstofsystemerne, og slangerne er krympet på studsen fra fabrikkens side, kan man fjerne denne fastgørelse, og dermed få en almindelig studs til at montere en ny slange med spændbånd.

Derved undgår man at skulle købe studse, og dermed problemet med at få de rigtige.

For at fjerne krympningen, saver (nedstryger) man blot et hak i denne og derved kan man, med en bidetang, krænge metallet til side, hvorved man kan trække studsen ud, se billede.

- Altså en ret simpel proces.

Slange som den var
Savet hak i krympningen

 

 

 

 

 

 

Undertegnede har gjort det i min Nauticat. Begge slanger, den fra det første filter og til motorens ”lift pump”, og returslangen til tanken, var monteret med krympede slangestudse.

Krympningen og slangen fjernes
Studsen er klar til ny montering

 

 

 

 

 

Husk i øvrigt at skifte disse slanger jævnligt, ca. hvert 5 år. Det kan være kritisk hvis slangen til motoren bliver utæt, idet denne er under tankens bund. Så ud over at motoren stopper (måske på et kritisk tidspunkt), så kan man få sumpen i båden fyldt med 100 til 200 liter dieselolie, hvis ikke man får lukket for brændstofhanerne i tide.

Denne oliemængde må man ikke blot tømme ud i havnen, den skal pumpes op af båden, og bringes til en miljøcentral.

Jens Koch

medl. no. 16

2009