Brand i en NC 33 – Bovpropel

Brand i en NC33 bovpropel

Den 9. juni færdiggjorde Sydsjællands Ship Service installation af bovpropel i min 1987 NC33 no.1016. Ved prøve på land virkede alt OK. Næste dag søsatte vi skibet og sejlede til slip inde i Svanemøllehavnen, her afprøvedes bovpropellen over flere gange i et par minutter. Styring foregik fra agter, men trods det fornemmedes der efter kort tid en lugt, der snart blev efterfulgt af røg fra forreste kahytsluge som stod åben. Jeg lod min hjælper styre tilbage mod kaj (fortsat i Svanemøllehavnen) og løb til forkahytten for at se efter årsag til røgen. I forkahytten var der, da jeg kom, nu så meget røg, at jeg IKKE kunne lokalisere den brandslukker (pulver) som jeg præcist vidste hvor var, ligesom det p. g. a. røgen ikke var muligt at trække vejret normalt.

Jeg blev samtidig ringet op af havnemesteren, der var blevet informeret af en havneassistent på en anden bro, der havde set min NC33 ryge kraftigt og som havde alarmeret havnemesteren. Jeg sagde "stand by" til havnemesteren og løb for at hente en anden pulverslukker fra styrekahytten, løb frem igen til forkahytten hvor jeg på afstand så én meter høje flammer lyse gennem al røgen. Mere eller mindre i blinde og med tilbageholdt åndedræt fik jeg fyret pulverslukkeren af, der meget snart, sammen med også røgen fra branden, gjorde det umuligt at se noget som helst.

Nødtvunget fortrak jeg derefter til styrekahytten hvor det langsomt blev bedre med mindre røg. Vi var ved mastekajen og heldigvis var branden slukket. Falck blev afblæst og en havneasistent beroligede os med tre øl. Det hjalp meget.

Det har senere vist sig at bovpropellen - en forholdsvis ny rem trukket type Volvo Penta CT600 - var nedsmeltet så den pænt store controller nu var halv så stor og ikke nær så pæn mere. Desuden var det forreste træskot ved starten af forkahyttens køje halvt gennembrændt på et et kvadratmeter stort omrade.

Efter ca. en uge, kunne Volvo Penta stadig ikke forklare fejlen, trods at controlleren blev undersøgt ved deres specialværksted i Stockholm. Diagnose: Hændeligt uforklarligt uheld.

Så blev en anden - samme type- controller frigivet og firmaet Sydsjællands Ship Service genmonterede systemet, dog nu med en hoved afbryder indsat. Ved test af det nye bovpropelsystem, med montøren ombord, noterede vi os at de fire forholdsvis tynde og korte kabler fra controlleren til selve elmotoren, blev pænt varme. En uge senere igen udskiftede Sydsjællands Ship Service disse kabler med tre gange så tykke kabler. Siden er alt OK.

Belært af dette har jeg købt en CO2 slukker som min primære slukker, idet pulver sviner ukristeligt meget samt korroderer metal. Desuden har jeg dog stadig en pulverslukker fremme OG agter, da pulver er mere effektivt end CO2 til brandbekæmpelse. Dertil har jeg nu en RØGMASKE.

Yderligere er der monteret et "Fire Trace" automatisk brandsluknings system INDENFOR motorrums kappen. En tynd 3 meter lang rød plastik-agtig slange, står under konstant tryk (med ventil åben) fra en pulverslukker, og vil - det sted hvor 120 grader C. evt. opstår,  smelte over og udsende pulveret og forhåbentlig slukke en motorbrand. Jeg har et grilltermometer, med føleren sat ned indenfor motorrummet, og det viser kun "VERY RARE BEEF" og ca. 55 C. max. dernede, ved cruise.

Som bekendt " brændt barn skyr ilden".

 

Hans Fenneberg
Medl. 276