Hydraulisk styring

Hydraulist Styring, NC 43

Problemer med tætning i hydraulisk styring i NC 43.

NC 43'ne synes at have et problem vedrørende lækage ved pumpeakslens pakninger på cockpit stationen. Jeg tænker på, om det er fordi disse både har så stort et rat. Lejerne slides og pakningerne går. Dog, det er ikke nogen stor ting at rette hvis man har den rette pakning.

Generelle problemer med plastrør til hydraulik.

Både der er blevet ældre, over to år, bør tænke på at udskifte den armerede plastrørs forbindelse der udgør hydraulik-oliens returløb. Dette gøres bedst, ved den større frihed, under bådens oplægning.

Når plastslanger ældes fordamper blødgøringsmidlet og slangen bliver skør. Udskiftning er ikke en umulig opgave for ejeren, hvis den korrekte slange findes og den formelle procedure for dræning og påfyldning følges.

Hvis plastslangerne er smidige- lad det være - vent et par år.

Hvis ønskelig kan diagram og yderligere info fås hos undertegnede.

Jens Gregersen

Pjed II, NC33 medl. no.: 36