Ror – konsol

”Skæv rorkonsol”

I min NC33 fra 78 (langkølet) havde jeg det problem, at der kom lidt vand ind ved rorkonsollen, når jeg sejlede, aldrig når jeg lå stille. Jeg brugte flittigt fedtsprøjten til at komme marint konsistensfedt i lejet, og jeg havde også efterspændt fedt ”lejet”, som skal forhindre, at der sker vandindtrængning.

Og, det var ikke ret meget, kun en lille ”pyt” ved rorlejet, når jeg kom i havn, men nok til at jernbeslaget var blevet lidt rustent i løbet af årene.

Jeg var lidt nysgerrig for at se hvad der egentligt forårsagede dette, så engang sidste år, da jeg lå i havnen, afmonterede jeg hydraulikcylinderen ved roret, og bevægede roret med hånden fra ror brønden. Stor var min forbavselse, da jeg så at hele konsollen gav sig ca.: 5 millimeter øverst. Det måtte den naturligvis ikke, hvis roret var linet rigtigt op.

Da roret er fastgjort nede ved kølhælen i en NC33 med lang køl, så skal selve konsollen naturligvis være linet op fra nederste leje og helt op.

rorkonsol1        rorkonsol2

Ror og ror konsol som det burde være. Helt linet op!

Da båden kom på land i vinteren 2008, så prøvede jeg det samme på land, med samme resultat. OK, nu kunne jeg da analysere hvor problemet var.

Det viste sig, at beslagene på enten roret eller rorakslen var svejset en lille smule skævt på, og når man så spænder dem sammen, så opstår problemet.

Jeg gjorde så det, at jeg løsnede alle fire bolte, der forbinder delene, og så drejede jeg på roret udvendigt. Nu var problemet åbenlyst, idet der var en lille spalte i den ene side, idet rorkonsollen fastholdt den øverste aksel.

rorkonsol3

Ror og ror konsol, fejlen stærkt overdrevet!

Det er akslen der forskubber ror konsollen/lejet når den drejer.

Roret, efter papiret er monteret.

Jeg lagde så noget pakningspapir (kan købes i bådtilbehørs forretninger) imellem, som passede med spalten (ca.: 1 mm) og spændte delene sammen. Pakningspapir kan tåle vand og opløsningsmidler, idet det er beregnet for f.eks. vandpumper, motorer o. lign.

Herefter var roret ”linet op” og konsollen har hele sommeren 2009 været uden utætheder, og rorkonsollen bevæger sig ikke sideværts mere. Altså ingen stress af skrog og plast omkring denne konsol.

Jeg skal lige pointere, at problemet aldrig har været kritisk, og at roret har virket upåklageligt i alle årene. Men det er rart af få opklaret, hvorfor konsollen gav sig sideværts, og hvorfor der kom vand ind.

2009 Jens Koch

Medl.: 16