Skødning – genua

Skødning af genuaen

Med bovspryd er det muligt at lave en bedre skødning end den, der findes som standard.

Standardskødningen er alt for langt ude i borde; det medfører at det er umuligt at krydse med en NC33.

Følgende kan gøres (hvis genuaen ikke er for stor - har for langt et underlig):

    

Som det kan anes, er skødepunktet flyttet ind på ruftaget, her har jeg skruet en skødeskinne på. Det flytter skødepunktet så genuaen trækker under kryds.

Men skødet skal føres videre til et skødespil, og dette har jeg gjort over styrehuset og direkte til et spil ved siden af mesanmasten.

Som det ses, så har jeg monteret en rulle til skødet foran på taget af styrehuset.

                  

 

Mine erfaringer med arrangementet er at nu kan båden krydse. Selvfølgelig bliver det aldrig en sejlbåd, men nu er den nogenlunde neutral på roret, især hvis man ikke totter for meget hjem på mesanen. Genuaen trækker meget fint.

Håndtering af sejlene er blevet meget lettere, idet spillene er indenfor rækkevidde, og man kan færdes på dækket uden at skødet er i vejen (det er jo ført ovenpå styrehuset, og dermed af vejen).

Spillene er de samme som sad på siden af styrehuset, dem har jeg blot afmonteret, og spartlet diverse huller ud for derefter at polere overfladen, hvor de sad.

Jens Koch
Medl. no.: 16

1998